Zrakovo postihnutí
Domov

Kontakty

 

Poštová adresa:
Oravská knižnica A. Habovštiaka
S. Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín
 
Telefón: 043 586 3368 - riaditeľ
               043 586 2277 - ústredňa
 
Fax: 043 586 3368
 
E-maily:
 
Knižnica orakult@stonline.sk
prom. historik Peter Huba, riaditeľ orknizdk@vuczilina.sk
Metodika, administrátor metodika@oravskakniznica.sk
Koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti podujatia@oravskakniznica.sk
Ekonomické oddelenie orknizdk1@vuczilina.sk
Oddelenie náučnej literatúry onl@oravskakniznica.sk
Regionálna bibliografia bibliografia@oravskakniznica.sk